Persoonlijke Meesterschap begint met onderscheid maken

Lieve mens,

het is eind december 2015, ik noteer:

Afgelopen 10 dagen lag ik in de kramp. Bij bepaalde gedachten ging mijn lichaam helemaal verkrampen. Dat gebeurde een paar keer per dag. Ik had eerst vaag door waar het over ging. Ik wist een ding. Ik wil dit verdragen, ik wil mijn vrijheid om creator te zijn van mijn leven! Ik had het koud, ik ging naar bed om warmer te krijgen. Ik las. Ik bad om kracht te hebben en te verdragen. Op gegeven moment kreeg ik een ingeving. Ik ben naar de souna gegaan en heb me laten masseren. En ik vertelde die vrouw wat aan de hand met me was. En zij zei: ik ga jou mijn beste massage geven van het hele jaar, dat was op 30 december. Dat wat ze zei gaaf mij opening haar bijdrage te ontvangen. Ik werd zacht en mijn lichaam werd zacht. En toen krijg ik door waarom ik zo verkrampt was. Dat had te maken met afgelopen cursus die ik heb gehad. De blokkade die ik in stand hield vanaf moment dat mijn moeder, mijn moeder werd. 55 jaar, Jezus Mina!? Het is nu  voor mij helder en heeft te maken met  kwetsbaar willen zijn in je onschuld. Een kind willen zijn in verwondering. Elke moment willen begroeten als nieuw. Deze momentopname is waard voor wat het is, voor dit moment. Betekent dat ik klaar ben met deze item? Nee! Wij als Mens evolueren en de aard van het Universum is constante verandering.  Dit is de enige waarheid die mag aangenomen worden. En ik ben al weer klaar voor de volgende stap.

Wat jij doormaakt geldt voor iedereen. Elke moment moeten we kiezen voor transformatie. Er is niet anders, mijn kind. Zo zou een Vader tot je kunnen spreken. Ik, jij, weet dat we Weten. Daar is geen twijfel over mogelijk dat wij een Intelligentie zijn. Dat neemt niet weg dat we menen de auteur te zijn van onze wijsheid, wat niet zo is. En met die auteurschap bedoel ik dat: dat wij denken dat  wij onszelf hebben geschapen. Helaas pindakaas. Wij hebben Onszelf niet geschapen. Dat is in eerste instantie een uitgangspunt dat je moet aannemen. Alleen dan ga je verschillen zien.

Jij bent niet de enige die er mee moeite heeft. Onze ego, met de kleine letter, zorgt ervoor dat je je niet lekker gaat voelen, zodat je gesoesd wordt in de waan van de dag. Je lieve mensen, denken dat jij jezelf hebt geschapen betekent dat je in het verleden leeft. Is dat een doodzonde? Nee, lieve kinderen, dat is alleen te zeggen als mens, jij, jezelf onder de loep neemt. Alles werkelijk wat jij hier op aarde hebt gekregen is niet van jouw. Dat heb je jezelf aangeleerd, dat hebben goedbedoelde maar onwetende mensen je opgedrongen. En omdat we het als onze identiteit zijn gaan beschouwen, geven we deze geschiedenis die zich herhaalt, door. Er is zoveel te zeggen, maar je moet tussen de regels kunnen lezen. Dat is de weg van de Geest.

En tegelijkertijd bevindt zich de Wijsheid in ons. Hoe kan dat ? Dat weten van uit ervaring en uit de geschriften dat mensen delen. Verlichte mensen, wat betekent dat ze verschillen hebben gezien. Ook hebben die mensen contacten met andere dimensies gehad, ze komen uit verschillende dimensies bij ons om ons te onderwijzen. Dat is de toegang tot wijsheid via de studie. Dat te maken heeft met onze Denkgeest. Niet te verwarren met de denkgeest met kleine letter. De kleingeestigheid ervan zegt al genoeg. De Denkgeest, sommige noemen het Heilige Geest begeleidt ons in de richting van Juist Denken. Dat noem ik Her- definiëren van begrippen.

Maar het is pas de eerste deel van je uitdaging. De tweede deel is je toestaan in te gaan op de kennis die je hebt ontvangen via geschriften en om te zetten in je persoonlijke Wijsheid. Wederom met grote letter, want deze Wijsheid opent de poorten naar Kennis. Je, denkt wat goochelt ze met die letters toch? Je begrijpt wat ik bedoel. Er zijn verschillende niveaus zowel van kennis als van wijsheid en die woorden zijn niet synoniem van elkaar. De kunst hier op Aarde is te delven naar Wijsheid met de grote letter W. Hoe vinden we die?

Er is te veel op te noemen. Maar alles draait om een ding: Onderscheid. Zolang geen onderscheid is, gebeurt niets. Pas met die vraag, een verlangen naar iets anders dan waar je letterlijk in staat, begint de ochtend van je ontwaken te dagen. Ook helpt niet dat je zegt: ik heb geen problemen, of ik heb niet zo goed gevoel over, of ik ben klaar nu met die zaken. Waarom, omdat het niet zo werkt. En je zult weten wanneer je klaar bent, echt.

Er zijn verschillende methoden, vormen en middelen om met Onderscheid te werken. In de cursus “Ik maak mijn dromen eindelijk eens waar” gebruiken we verschillende. Het is handig om meerdere te gebruiken omdat het verschillende aspecten van je Persoonlijkheid aanspreekt. Je krijgt een betere communicatie met de Wijsheid, wat zal resulteren tot juist denken, juist handelen, en dus anders voelen. Desalniettemin luisteren we nog steeds niet naar. Het is onze “eigen wijsheid”dat ons in de waar brengt.

Een Mens heeft niets anders dan zijn Woord. Jij begrijpt echt veel, al zeg je dat je niets van begrijpt. Mensen in je omgeving kunnen geen bijdrage zijn voor je omdat jij jezelf iets verteld hebt, over wie jij bent in dit leven. En bovendien komt dat uit het verleden. Je hebt kans gekregen om ermee te werken wat toegang verschaft tot weten. Dus wat betekent dat jij hier op Aarde bent?  Ja, je bent hier gekomen als volwaardige en intelligente persoon. Je wilskracht is bewezen. Je hebt jezelf belofte gedaan een volgende stap te doen. Er is impact door breken van beloften. We verliezen daarmee contact met een zielsaspect. Dat noemen we geen Integriteit hebben met Woord die jij bent. Elke keer als we onszelf of anderen iets beloven wat we niet nakomen gebeurt dat. Dan breken we de belofte. Dit is éen van belangrijkste gegevens in ons leven, wat we voortdurend zgn. vergeten. En zodoende houden we onszelf klein. Ik geeft toe, het is een omvangrijk kennis en het is ons levenDe keerzijde ervan is dat wij via onze Intentie wel leven kunnen creëren waar we van houden. Daarom is onze Intentie en declaratie zo krachtig. Dat wil je door hebben.

Dus lieve mens, is dat fout wat je doet? Nee! Er is namelijk geen fout. Een mens kan niet fout doen zolang hij on-Wetend is. Het is niet anders. Maar zijn we ervoor aansprakelijk? Ja. En dat komt omdat ons denken en ons handelen vergaande invloed heeft op de totale leven op deze planeet, en het Universum. En je wil krijgen dat  die zgn. “nietigheid” waar mensen over kwebbelen alleen een poging van ons ego is om geen verantwoording te nemen voor Grootheid die we zijn. En het vraagt iets van ons.  En de grootste ervan is overgave. Dat vraagt nogal training. Maar de resultaten zullen er ook naar zijn. Dus wat ik bovenal zie is dat jij iets wil krijgen over wie jij bent in het leven, want dat gaat je doorbraak veroorzaken, dat jij nodig hebt. Dat werkelijk onderscheid komt in je bewustzijn. En dat gaat je Waarnemen totaal herzien en her- definiëren.

Dus lieve mens, ik nodig je uit om de uitdaging je Persoonlijke Meesterschap aan te gaan.  We zullen je tegenkomen en je leven volgen, want je bent voor altijd een van Ons. Alleen door elkaar te herkennen en te erkennen  is groei en ontwikkeling mogelijk. Dat mag elke keer gezegd worden. We leven in elkaars harten omdat we 1 zijn. Liefs Alicja

 

No comments yet.

Geef een reactie