Kom het geheim je dromen vervullen te ontdekken

Dromen vervullen doe je niet met een toverstokje. Het is iets wat je brengt in realiteit door jezelf te trainen in bewustzijn van, wie je bent als schepper van de werkelijkheid. Daar geef ik handvatten voor en onderzoeken we de universele wetten der kunst van het leven.

Een van de Universele Wetten is dat wij als Menselijk wezen kracht hebben onze werkelijkheid te creëren door Intentie. Intentie is een krachtig middel om je dag te beginnen en jou in het dagelijkse leven een ruggengraat te geven voor alles waar je mee bezig bent. Het geheim hier van is dat jij als bewustzijn je uitdrukt in werkelijkheid, in taal, dus door Woord. Daarom is de taal de toegang tot creatie van Werkelijkheid.

Een andere Universele Wet is dat : geven en ontvangen is 1 èèn. Wij ontvangen wie we zijn door te geven wie de ander is. Ja, deze zin moet je misschien een paar keer hardop uit te spreken. Je krijgt hier mee de Verbinding met de ander Mens waar je niet van had durven dromen. Het geheim van de smid is te onderkennen dat, wie jij bent als Schepper resoneert met dat ander wezen dat tegenover jouw staat. Wij drukken deze toestand uit in woorden als: op dezelfde golflengte zitten. De kunst is hier de Ware Zelf te leren onderscheiden van onze identiteit dat wij aangenomen hebben in de loop der jaren: onze zelfbeeld en onze overtuigingen over wat leven is.

Onze bewustzijn verlangt naar zichzelf uit te drukken op verschillende wijzen. Een ervan is kunstzinnige uiting. Door beeldende kunst te maken en er mee te spelen creëren we de toegang tot diepere lagen van onze menselijke wezen – onze Ziel. Dat kan eenheid met alles zijn, dat kan verheven geestelijke gedachte zijn. Dat geeft ook onze emoties mogelijkheid een kunstzinnige taal te spreken vanuit vorm, kleur en lijn. De geheim van de smid is hier dat elke punt in de ruimte een energetische waarde heeft en potentie tot zichzelf te verwezenlijken.  Daar krijgen wij energie van en wordt dromen vervullen mogelijk.

En wat zou je zeggen van als jouw communicatie met je medemens, je vrienden, je familie een schitterende transformatie beleefde? Wat betekent dat? In vrede te communiceren, elkaar de waarde bekennen een bron te zijn voor elkaar van geluk en liefde. Elkaar bijstaan in de moeilijke tijden zonder jezelf geweld aan te doen. Verantwoordelijkheid dragen voor de gemeenschap – je netwerken zodanig, dat iedereen bijdrage kan zijn waar op verschillende fronten. Het geheim van de smid is zo te spreken dat mensen jou gaan her-kennen en jou her-inneren als degene die jij kan zijn als de Ware Zelf. Spreekt het je aan herkenbaar te zijn aan je grootheid, je generositeit, je humor, je schoonheid en nog veel en veel meer? Hoe zou het zijn daar te staan, in dat licht dat jij bent, te stralen?

Mijn commitment is dat iedereen zichzelf vindt op een plek van de Ware Zelf. Ik heb het zelf ervaren en door training ontwaakt onze bewustzijn vanzelf. Wij als mens hebben daar een voorkennis van dat wij zijn vergeten. Het is tijd om je te her-inneren. Ik roep jou op: geef jezelf de mooiste dromen! geef jezelf je Ware Zelf en ontmoet daar de ander. je zult nooit en te nimmer alleen zijn.

Tenslotte zul je voorbereid zijn om je dromen te vervullen omdat jij de stappen neemt en tot actie overgaat zoals je nooit in je leven hebt gedaan. De kunst hiervan is de verantwoordelijkheid voor wie jij bent als Mens te combineren met integriteit dat jij creëert, wie jij bent als mens van eer en Woord. We zeggen ook: talk your walk and walk your talk! Het geheim van de smid zal worden geopenbaard in de loop van de cursus.

Dus dat was een kleine selectie vanuit de resultaten dat cursus biedt.In januari starten wij weer met de cursus “Ik maak mijn dromen eindelijk eens waar”  op vrijdag de 15e s`middags van 13.00 -16.00 uur. Voor diegenen die alleen s`avonds of in het weekend tijd beschikbaar hebben zullen we in overleg besluiten wat werkbaar is.  Wij komen bijeen 1 x per twee weken en er zijn 12 bijeenkomsten. Je traint jezelf door instrumenten te leven dat je wordt aangereikt. De investering voor deze cursus is 240 euro. Alleen dit jaar ontvangt je een super aanbieding van 120 euro, plus mogelijkheid 12 lezingen x 15 euro= 180 euro, te bezoeken in het Slot Schagen gratis.

Je bent welkom je in te schrijven. Door 120 euro te overmaken op de rekening van de praktijk verzeker je van een plek: NL37 ABNA 0488149193. We werken in groepen van maximaal 10 personen. Tot ziens Alicja

No comments yet.

Geef een reactie