Agenda

“Persoonlijke Meesterschap gaat verder dan bekwaamheid en vaardigheden. Het gaat verder dan een openstelling of ontplooiing van de intellect of bewustzijn, hoeveel het een groei van de bewustzijn vereist. Het betekent dat mens zijn leven benadert als een schepping, als iets wat men creëert in plaats van als iets wat mens ondergaat”.  

Een nadenkend Community

Ik nodig u uit tot deel nemen aan een nadenkende community – een gemeenschap die zich onderscheidt en verbindt. Ik houd van het woord community, omdat daar ook communicatie in zit, saamhorigheid, gemeenschappelijk en samen zijn. Zoals ik al zei ben ik 45 jaar bezig mijzelf en de mensheid te doorgronden. En lukt het, ga je me vragen? Wat ik wel kan zeggen is dat door studie, meditatie maak ik transformatie door. Mijn roeping is te onderwijzen wat ik wil leren en in praktijk te brengen wat ik onderwijs. Verschillende fazen in mijn leven markeren mijn ontwikkeling. En elke keer gaat dat gepaard met meer liefde voor de mens en alles wat levend is. En alles is levend behalve ons ego – dat is verzonnen.

Als mens willen we evolueren. De noodzaak ervan is al lang bewezen. De aarde gaat naar de Filistijnen als we stil blijven staan. En stil staan is achteruit gaan. Ik heb hier niet over ergens in te geloven maar over ergens voor kiezen. En daar waar we het best van kunnen worden. Daarvoor moeten we een brug slaan tussen de “gewone” wereld en de spirituele, de geestelijke wereld.  Ik heb besloten om voortaan mijn leven in het buitengewone te laten plaatsvinden. Wilt u dat ook? Of bent nu al moe van alles wat u moet? Overweeg dat uitstellen alleen tijd rekt dat u toch al tekort komt. Wat te doen? Mijn advies is te starten met het her – definiëren en het vernieuwen. Zou dat moeite kosten? Oh ja zeker. Dat is de weg naar volwassenheid.  

Wat ik wil delen in mijn lezingen en workshops is wat ik doorleef en wat effect is van mijn transformatie.  De principe is te blijven in de onderzoek om de zelfingenomenheid laag te houden. Voelt u dat al aan? Wij mensen hebben de neiging om onze ego op te blazen, vanuit angst dat ego niets er toe doet. Wat ertoe doet is te weten wat achter onze ego/identiteit schuilt. bepaalde stukken te tackelen, bepaalde stukken onder het licht houden, bepaalde stukken modificeren.

Als wetenschapper ben ik altijd op zoek naar wetmatigheden. Ik herleid graag van concrete naar algemene en andersom. Zo ontdek ik dat wij mensen super uniek zijn als individu en tegelijk super veel gemeenschappelijk hebben. Daar dwars doorheen lopen Universele wetten, te vinden bv in Kybalion. Is dat waar zou je kunnen vragen? De waarheid openbaart zich in de vorm van kennis en van mogelijkheid, geïnitieerd en geïnspireerd door onszelf in het kwantumveld van onze ruimte. Wij zijn die ruimte! Dit is werkelijk hier en nu dat zich voltrekt in een proces op fysiek, geestelijk en spiritueel niveau. We genereren gezamenlijk een trilling.

 De tijd is nooit zo vruchtbaar geweest als nu! We zullen op elk gebied hulp krijgen uit de geestelijke wereld van ons verheven zelf en onze ziel. Wij mogen de uitnodiging zijn voor de wereld die deze wereld gaat veranderen. U bent bekend met de verschijnsel non-lokaliteit? Uitgaande van de ongedeelde eenheid die we zijn heeft op dit moment een transformatie plaatsgevonden, omdat wij hier samen zijn. Wat is dat prachtig en universeel. Tegelijk is al lang voorspeld door wijzen dat de wetenschap de spiritualiteit zal bewijzen en we ontdekken dat we een nieuwe benadering van de natuurverschijnselen nodig hebben. Kunt u zelf zich zo groot denken dat dat zou leiden tot besef dat onze kleinkinderen kan krijgen om op te groeien met het bewustzijn van Kosmische wezens. En met daarmee de verbonden zienswijze.

Programma voor de komende 12 maanden in Slot Schagen aanvang 20.00 Elke lezing kan op zich bezocht worden. Entree 15 euro.

Archief:

29 september 2015 – 7 stapstenen naar geluk , onderzoek 1

12 oktober 2015 –       7 stapstenen naar geluk- onderzoek 2

17 november  2015 –  7 stapstenen naar geluk – onderzoek 3

15 december 2015 –   7 stapstenen naar geluk – onderzoek 4

Nieuw 2016 Workshops:

 

19 januari 2016 – de De kracht van:Met schone lei te beginnen. dingen achter je laten, in actie te zijn om je dromen te verwezenlijken. Doel: Toekomst ontwerpen en je erop verheugen!

Oud opruimen en een plek geven: Eerst  afmaken, eerst te voltooien, Oud opruimen, Vergeven jezelf en de ander wegens onvervulde verwachtingen. Daarmee integriteit herstellen. In deze workshop ga je in op aspecten van het oude en nieuwe, de conflict waarvan we ons niet bewust zijn. Wat ons enorm parten speelt in het afsluiten van gebeurtenissen in het leven. Hoe compleet of heel te zijn met  beloften die we doen aan onszelf en aan elkaar, en wat maakt dat mogelijk. Wat verlichting van het nasleep van het verleden geeft. Neem een notitieblok mee. We sluiten deze ontmoeting met delen van de intentie voor het komend jaar.

Dinsdag 16 februari 2016 – Stap in de kracht van je leven te leven. Dat is leven in mogelijkheid. Hoge energie en vitaliteit. Mindset om toekomst te bekrachtigen.Crisis als een mogelijkheid tot groei en de kunst je angst te kennen en zich weinig er van aan te trekken. Lage energie en vitaliteit omzetten door bereidwilligheid. Angst en wat moeten we ermee. Kom ik niet tekort? Angst dat je niet gezien en erkend wordt. Daarna volgt angst om ergens bij te horen en angst om uitgestoten te worden.  Stap uit crisis, overleven en accepteren. Angst is een paarse krokodil!

! Donderdag 24 maart 2016 – Lange termijn planning: jouw waarden ontwerpen die je verder helpen.

Achter je ontwerp staan en de kracht  van de commitment. Denken als de instrument voor de creatie van je leven. Mentaliteit als  en familie waarden onder de loep nemen. Je hele leven in het notendop. Uit de verleden komen dat zich herhaalt.  De blinde vlekken en hoe komen we eraf? Toekomst leven, breng jezelf in de flow!

Dinsdag 19 april 2016 –  Leiderschap en volwassen zijn in het dagelijks bestaan.

Een nest van veiligheid creëren door bijdrage te zijn aan de groepen waarin je leeft en bewustzijn over wie jij bent.Groeipijnen ontgroeien en klaar mee zijn. Ophouden met wat je naar beneden haalt. Uit klagen kruipen door intelligent actie te ondernemen. Mentaliteit dat loont bevestigen.

Dinsdag 17 mei 2016 – Levensvisie die werelden creëert.  Met Universele wetten der creatie van het leven kennismaken. De kracht ontdekken om beter wereld te scheppen.

Her- definiëren, herscheppen en hervinden. Wie ben je als mens hier op Aarde? Stop met rennen en gebruik je intelligentie!Het dualisme van ons bestaan hier op aarde. In de de tweevoudige voertuig vertoeven, is dat een voordeel? Dood of leven- een keuze? Identificatie met het opgeven met het lichaam door de angst voor de dood te overwinnen. Meerdere dimensies en hoe dat te rijmen met je gewoon leventje? En als ik denk vanuit de geest en niet vanuit het fysiek lichamelijke, wat gaat dan gebeuren? Kunnen wij echt scheppen en wat betekent dat?

 

Aanbiddingen: wil je investeren in jezelf en een plek reserveren, Schrijf je in en maak over op de rekening van Groenveld&Berlinski vof  : NL37 ABNA 0488149193 ten name van A. Berlinski onder vermelding “workshops of cursus.”.

Voorjaar Schagen cursus: inschrijving voor de cursus “Ik maak eindelijk mijn dromen waar”is gaand. Investering 120,- euro.

Voorjaar workshops Schagen 2016: Schrijf je in voor 5 workshops en investeer slechts 55,- euro

Voorjaar workshops Alkmaar 2016: Schrijf je in voor 4 workshops en investeer slechts 45,- euro.

Voorjaar Centrum Zenit, Spoorstaart 69, Alkmaar

Datum en plaats Ken je dit gezegde: stilstaan is achteruitgaan? Waar sta je stil? Wat wil jij tackelen om tot groei te komen? Zonder actie geen reactie. Wat zal de resultaat van jouw inspanning zijn, met andere woorden: Wat is belangrijk in jouw leven? Laat de kracht voor je spreken!
 Vrijdag12 Februari Centrum Zenit Alkmaar Oud opruimen en een plek geven: Eerst  afmaken, eerst te voltooien, Oud opruimen, Vergeven jezelf en de ander wegens onvervulde verwachtingen. Daarmee integriteit herstellen. De kracht van:Met schone lei te beginnen. dingen achter je laten, in actie te zijn om je dromen te verwezenlijken. Toekomst ontwerpen en je erop verheugen!
Vrijdag 25 Maart Centrum Zenit Alkmaar Stap uit crisis, overleven en accepteren. Angst is een paarse krokodil! Lage energie en vitaliteit omzetten door bereidwilligheid. Stap in de kracht van je leven te leven. Dat is leven in mogelijkheid. Hoge energie en vitaliteit. Mindset om toekomst te bekrachtigen.
Vrijdag 15 April Centrum Zenit Alkmaar Mentaliteit en familie waarden onder de loep nemen. Je hele leven in het notendop. Uit de verleden komen dat zich herhaalt. Lange termijn planning: jouw waarden ontwerpen die je verder helpen. Achter je ontwerp staan en de kracht  van de commitment. Toekomst leven.
Vrijdag 20 Mei Centrum ZenitAlkmaar Groeipijnen ontgroeien en klaar mee zijn. Ophouden met wat je naar beneden haalt. Uit klagen kruipen door intelligent actie te ondernemen. Leiderschap en volwassen zijn in het dagelijks bestaan. Een nest van veiligheid creëren door bijdrage te zijn en bewustzijn over wie jij bent.

 

Bootcamp voor Echtparen najaar 2016: Schrijf je in voor 3 bootcamps en investeer slechts 60,- euro p.p of 100,-euro per echtpaar. Enkel entree voor bootcamp is 25 euro p.p.

Echtparen Taboes Huwelijk  opkikker -bootcamp
Dinsdag 20 september Slot Schagen Voorkom de sleur, laat je niet overstelpen door zorgen en taken. Gebrek aan energie omzetten. Stap in avontuur en maak een ontdekkingsreis. Bewustzijn in samen zijn. Vitaliteit voorop. Neuzen die kant op.
Dinsdag 18 oktober Slot Schagen Stap uit “zo zou altijd waarschijnlijk gaan”. Zonder aandacht geen groei. Wat niet gezegd wordt toch bewaard In “wie is deze super aantrekkelijke persoon naast mij?” De kunst van verleiding en erkenning. Communicatie rekken.
Dinsdag 22 november Slot Schagen De grenzen en afspraken in de context van economie en managen van het huwelijksbedrijf. Vrijheid blijheid? Is dat mogelijk in het huwelijk? Waar denk je gelijk aan? Sex? Olympisch echtpaar, wat is dat?

 

 

[maxbutton id=”1″