Over ons

_MG_8803 (Large)Mijn naam is Alicja Berlinski en ik ben een Kosmisch Wezen. Ik ben een menselijk thema in de context van de Aarde, ik kom en ga , afhankelijk van het ruimtepak materialiseer ik me in de verschillende dimensies. Mijn Lijfspreuk is:

Kies alleen voor dingen die jou verder in het leven brengen en je totale vreugde bezorgen!

Daar ben ik niet mee opgegroeid, dat heb ik verworven en nog altijd moet ik mezelf er aan her-inneren waar ik voor gekozen heb. Deze spreuk brengt ons gelijk bij de kern van de zaak namelijk het recht van de mens om bewustzijn te verwerven.
Dat menselijke recht, is een voorrecht en is een plicht! Het is recht om te kiezen voor onwetendheid of voor vooruitgang. En te weten dat wij de scheppers zijn van onze werkelijkheid.

Ik heb een sterke roeping dit uit te dragen, omdat ik zie dat we een inhaalslag te maken hebben, dat we ondanks onze cerebrale vermogens steeds onze Intelligentie negeren en ons gedragen als een puber. Een puber die tegen beter weten in op zoek gaat naar wijsheid die buiten hemzelf ligt.

En die Intelligentie moet je niet verwarren met het zogenaamde gezonde verstand, het gaat verder dan dat. Maar gezond verstand ligt daar ook in besloten. Mijn doel is mij samen met u te bezinnen en ons open te stellen voor inspiratie en onze intelligentie.

Ik houd me al vanaf mijn 10e jaar bezig met ervaren en bestuderen van existentiële vraagstukken en ik kan u verzekeren dat ik ook veel tijd tussen mijn vingers heb laten doorvloeien. Doen wij allemaal.

Ik ben depressief geweest, overspannen, fobisch en geobsedeerd door dood als verlossing, en dat allemaal eigenlijk om een ding, denk ik nu en dat is de vraag: wat doe ik in Gods naam hier op Aarde en wat is mijn roeping? Herkent u dat lieve mensen?

Vanaf mijn 10e jaar houd ik me er mee bezig en ik heb heel wat te delen met u. Ik   zie nu in dat de tijd gekomen is om met jullie daarover van gedachten te wisselen. Wat daarbij nog van belang is, is dat wij hier beseffen met z`n allen in hetzelfde schuitje te zitten, letterlijk en figuurlijk nog wel. En dat we meestal krachtiger denken en voelen ervaren, als er meer dan een van ons is.

U merkt ondertussen dat ik een behoorlijk gepassioneerd mens ben. Ja ik ben voor 100% procent gemotiveerd om vrijheid te genereren voor mijzelf en voor u, de mensheid. En mijn taak is door te geven wat ik opgestoken heb, doorleefd heb, tot me genomen heb.

Dat is wat ik ook in werkelijkheid al gedaan heb, maar dan op kleinere schaal. En weet u, ineens werd dit zeer urgent, het overlijden van mijn zwager, Jack, was de spreekwoordelijke druppel. Zo kan dat gebeuren dames en heren, herkent u dat? Dat ineens een kwartje valt en je leven nooit meer wordt zoals het ooit is geweest.

Zo ook een aan tal jaar geleden. Ik mocht kennismaken met transformatieonderwijs. Door deze cursussen sta ik als een rots in de branding voor mijn gezin en vele mensen die ik ontmoet in mijn leven.  Wat een verschil dat transformatieonderwijs biedt en het verschil daarmee met het gewone onderwijs! Ik heb geleerd mijn intelligentie te gebruiken en in praktijk te brengen. Dat breng ik nu over op mijn cliënten op verschillende niveaus: beginners en gevorderden.

Ik ben een nuchtere typ, een wetenschapper. Wat voor mij geldt in iedere geval is eerst zien dan geloven. Daarom noem ik mijzelf ook een praktijkmens. Ervaren, ergens in stappen, door het leven gaan, er midden in gaan staan en dan de kunst doorgeven, dat is mijn roeping. Daardoor beleef ik, ervaar, studeer en denk na en dan kom ik binnen een paar uur iemand tegen die deze of gene ervaring kan gebruiken. Zo doe ik dat dus al jaren.

Hierbij wil ik de bijdrage van deze personen of verenigingen erkennen dat mij enorm hebben geholpen in mijn ontwikkeling en groei.

Mijn dank gaat naar:

Mijn familie mijn dierbare echtgenoot Peter Groenveld, mijn steun en toeverlaat, mijn dierbare dochter Marga voor de mogelijkheid moeder te worden die ik wilde zijn en haar zien opgroeien en volwassen vrouw worden, mijn moeder, een onvermoeide fan van mij met prachtige dynamische  persoonlijkheid en intelligentie, mijn vriendinnen en vrienden, en alle mensen die ons helpen een menselijk bestaan te leiden,

Open Circles Academy, in het bijzonder Vered en Nisandeh, de grondleggers ervan, en alle mensen die transformatieve onderwijs geven in Nederland alsmede collega `s en graduates ervan.

 

Bewaren